Categorie archief: Akhenaten

Akhenaten en monotheïsme (2).


De Amarna periode.
Zonder de invloed van Akhenaten zou Aten slechts een minder belangrijke rol hebben gespeeld in de historie van het oude Egypte. Het is gedurende de 12e Dynastie in het verhaal van Sinuhe dat er voor het eerst sprake is van Aten als een zonneschijf maar dan nog slechts als aspect van de zonnegod Ra. Het lijkt erop dat Aten gedurende de regeringsperiode van Amenhotep III een rol van grotere betekenis ging spelen maar het was Akhenaten die de Amarna revolutie (Atenisme) begon en Aten verhief tot de “enige echte god”.
Akhenaten bouwt tempels voor Aten en andere bouwwerken in de omgeving van de tempel van Amon (Karnak). In de beginperiode werden naast Aten ook nog steeds de traditionele goden aanbeden maar in het vijfde regeringsjaar, op de dertiende dag van de achtste maan begint de koning welke een maand daarvoor zijn naam had veranderd van Amenhotep IV in Akhenaten de bouw van de stad Akhetaten (De horizon van Aten). Gedurende het zevende regeringsjaar van Akhenaten werd Akhetaten de hoofdstad van Egypte. Door de verplaatsing van zijn hof naar deze nieuwe hoofdstad en onttrok zich zo aan de invloed van het traditionele centrum van religieuze en politieke macht.
Het negende regeringsjaar markeert het moment van vele en vooral radicale veranderingen. Akhenaten beval de schending van alle tempels van de god Amon en de vernietiging van zijn beeltenis en die van de andere goden in heel Egypte. Velen zien Akhenaten als een pacifist, maar we doen er goed aan ons te realiseren dat al deze radicale veranderingen niet konden plaats vinden zonder gebruik te maken van enige vorm van geweld. Akhenaten voerde een programma van religieuze hervormingen uit waarmee Aten niet langer de “superieure god” was maar werd verheven tot “de enige echte” god en verbood de verering van alle andere goden, openlijk en in de privé-sfeer. Niet langer werd Aten voorgesteld met enkel de hiëroglief van de zonneschijf maar op fonetische wijze geschreven.
Niet langer werd de god aanbeden door de koning en de priesters in de besloten ruimt van de tempel, maar onder de mensen in de open lucht en onder de stralen van de zonneschijf. Hiermee was het monotheisme van Akhenaten een feit en volledig. Dit zou zo blijven tot zijn dood, acht jaar later.

Het verval en de nadagen van Akhenaten’s monotheïsme.
Met de dood van Akhenaten viel de door hem gecreëerde Aten-cultus bijna meteen uiteen. Mede door de druk van de priesters van de Amon-cultus en vanwege het feit dat veel mensen in het geheim door waren gegaan met de verering van de traditionele goden en de symbolen van deze goden in hun huizen verborgen hadden gehouden was de terugkeer van het polytheïsme onafwendbaar. De eerste drie jaar na de dood van Akhenaten regeerde Smenchkare over Egypte om hierna te worden opgevolgd door Akhenaten’s zoon Tutankhaten onder begeleiding van Ay.  Tutankhaten verliet Akhetaten om zich weer te vestigen in Thebe en veranderde zijn naam in Toetankhamon. Nog veel te jong om zijn eigen beslissingen te nemen, was Toetankhamon waarschijnlijk niet veel meer dan een marionet van de priesters. Met de priesters in werkelijkheid aan de macht duurde het niet lang voordat de tempels welke Akhenaten had gebouwd in Akhetaten en in Thebe werden ontmanteld waarbij de bouwstenen werden hergebruikt voor de bouw van nieuwe tempels. Inscripties aan Aten werden geschonden en geschreven vermeldingen aangaande Aten uitgewist. Later ging men zelfs zover Akhenaten, Smenchkare, Toetankhamon en Ay van de officiële Koningslijst te wissen waardoor Amenhotep III direct  door Horemheb werd opgevolgd, hiermee de eerste monotheïstische periode  in de geschiedenis van de mensheid ontkennend.


Gebruikte boeken:
Toet-Ank-Amon – Otto Neubert
Akhenaten, King of Egypt – Cyril Aldred
The Oxford History of Ancient Egypt – Ian Shaw

Advertenties

Akhenaten, ketterkoning van de 18e Dynastie.

Akhenaten, ook bekend onder de namen Echnaton, Akhnaton, Achnaton en Ikhnaton was de tweede zoon van Amenhotep III en koningin Teye. Hij werd geboren onder de naam Amenhotep IV, een naam die hij zou veranderen ergens rond het 5e jaar van zijn 17-jarige regeringsperiode (1353/1351 – 1336/1334 v. Chr).
Dat Akhenaten koning van Egypte kon worden was “dankzij” het vroegtijdig overlijden van zijn oudere broer kroonprins Thutmose tijdens zijn kinderjaren.
Zoals hierboven reeds vermeld veranderde Amenhotep IV ongeveer na vijf jaar op de troon zijn naam in Akhenaten. Tevens veranderde hij de naam van zijn koningin Nefertiti in Nefernefruaten (Schoon is de schoonheid van Aten)
Over de betekenis van  de naam Akhenaten is nog wat discussie. Zo zou het “efficiënte geest van de Aten” kunnen betekenen maar “één bruikbaar voor Aten” en “hij die de Aten van dienst is” worden ook als mogelijke betekenissen gegeven.
Gedurende het vijfde jaar van zijn regeringsperiode begon Akhenaten de bouw van de nieuwe hoofdstad van Egypte, Achetaten (horizon van de Aten). De bouw van Achetaten heeft naar alle waarschijnlijkheid vier jaar in beslag genomen en tijdens deze periode verlaat Akhenaten Thebe om zich in Achetaten te gaan vestigen.
Akhenaten veranderde de traditionele religie van Egypte door Aten (De enige echte god) boven alle andere goden te plaatsen. Aten was de zonneschijf in de Egyptische religie.
In het begin werd het geloof in de andere goden nog toegestaan maar later heeft Akhenaten er alle moeite voor gedaan om de namen van deze goden uit te wissen met speciale aandacht voor de naam van de god Atum. Het uitwissen van namen en vernietigen van beeltenissen was in het oude Egypte een veel gebruikte manier om het bestaan van een persoon of god te ontkennen.
Veel van de kunst en bouwwerken uit de tijd van de heerschappij van Akhenaten is na zijn dood vernietigd. Zijn naam werd op diverse plaatsen uitgewist en zijn beeltenis verwoest. De stenen waar zijn tempels uit opgebouwd waren (Talatat, blokken steen met een standaard afmeting van 27 x 27 x 54 cm) zijn later hergebruikt voor de bouw van nieuwe constructies en ter opvulling van monumenten in Karnak. Nadat deze Talatat werden gevonden is men in staat geweest delen van de tempels van Akhenaten te reconstrueren. Door deze reconstructie is er tevens een deel van de kunst uit de tijd van Akhenaten gereconstrueerd.


Nefertiti heeft het leven geschonken aan zes dochters: Meritaten, Meketaten, Ankhesenpaaten, Neferneferuaten Tasherit, Neferneferure en Setepenre. Ankhesenpaaten zou later met haar halfbroer Tutankhaten (Toetanchamon) trouwen. Over het algemeen wordt aangenomen dat Akhenaten de vader is geweest van Toetanchamon, recent DNA-onderzoek lijkt deze aanname te onderbouwen. Over de moeder van Toetanchamon is meer onzekerheid. Kiya, een Bijvrouw-koningin van Akhenaten is de mogelijke moeder van Toetanchamon en Smenkhkare. Een andere, veel minder voor de hand liggende theorie, draagt koningin Teye aan als mogelijke moeder van de kind-koning en Amenhotep III als de vader. Probleem hierbij is echter dat Teye op het moment van de geboorte van Toetanchamon reeds de 50-jarige leeftijd berijkt zou hebben.

Tot zover mijn eerste post voor wat betreft de Amarna periode. Veel is nog onbesproken of onvolledig besproken gebleven, genoeg om de revue te laten passeren in de toekomst. Voorlopig sla ik hier mijn tentje op in Amarna , klaar voor meer onderzoek…..ik heb er zin in.