Tagarchief: Kronen

De koninklijke kronen van de koningen van het oude Egypte.

De Witte kroon.

 

Witte kroon - Hedjed

 

De Witte kroon, de Hedjed is de kroon van Opper-Egypte. Deze conisch gevormde hoofdbedekking werd reeds 3000 v.Chr gedragen. Omdat er aangenomen wordt dat het materiaal waarvan deze kroon werd gemaakt riet was, zou de kleur in werkelijkheid groen kunnen zijn geweest.
De eerste afbeelding van de Witte kroon tot nu toe is in noordelijk Nubië (Ta-Seti) gedurende de Naqada (pre-dynastische) periode. Het zou dus heel goed mogelijk kunnen zijn dat de “clan van de Witte kroon” noordwaarts is getrokken en hun regalia werden overgenomen door de Egyptenaren. Een andere mogelijkheid is dat de veroverende Opper-Egyptenaren zichzelf de Witte kroon toe-eigenden en het koninkrijk op lieten gaan in de nieuwe verenigde staat, zoals ze dat ook deden met Neder-Egypte.
De god Osiris werd vaak afgebeeld met de Witte kroon in combinatie met lange veren, de Atef kroon. Na de vereniging van Opper- en Neder-Egypte werd de Witte kroon gecombineerd met de Rode kroon van Neder-Egypte om zo de Pschent te vormen.
De Hedjet werd ook gebruikt in combinatie met de Uraeus (symbolische cobraslang) .


De Rode kroon.

 

Rode kroon - Deshret

 

De Rode kroon, de Deshret, is de kroon van Neder-Egypte welke zoals hierboven reeds vermeld werd gecombineerd met de Witte kroon na de vereniging van Opper- en Neder-Egypte. Omdat de Rode kroon nooit gevonden is kunnen we slechts gissen waar deze van gemaakt was. Koper, riet, stof en leer behoren allen tot de mogelijkheden.
Een van de eerste afbeeldingen van de Deshret kan worden terug gevonden op de voorkant van het Narmerpalet; hierop zien we een zegevierende heerser die de Rode kroon draagt.

 

Narmerpalet voorkant

 

Omdat er in geen enkele tombe een Rode kroon is aangetroffen, zelfs niet in relatief ongeschonden tombes, is het heel goed mogelijk dat de Rode kroon werd overgedragen en dat er dus ook maar één exemplaar van is geweest.


De Dubbele kroon.

 

Dubbele kroon - Pschent

 

Deze kroon welke ook wel de Pschent wordt genoemd staat symbool voor de vereniging van Opper- en Neder-Egypte. Vaak werd deze kroon door de oude Egyptenaren de Sekhemti genoemd, wat “de twee machtigen” betekend. Over het algemeen wordt er aangenomen dat Menes, een koning van de eerste Dynastie,  de eeste was om de Rode en de Witte kroon met elkaar te combineren. Echter de eerste om de Dubbele kroon te dragen zou Djet zijn geweest, er is een rotsafbeelding gevonden waarop zijn Horus te zien is die de Dubbele kroon draagt. Verbazingwekkend genoeg zijn er meer afbeeldingen van de Rode en de Witte kroon afzonderlijk dan dat er afbeeldingen zijn waarin beide kronen gecombineerd zijn tot Pschent. Beeldhouwwerken van de Dubbele kroon laten niet vaak de gekrulde draad zien welke wel een onderdeel is van de Rode kroon in de diverse afbeeldingen hiervan. Vaak is deze ervan af gebroken maar meestal is deze gewoonweg niet toegevoegd.


Nemes.

 

Nemes

 

Deze kroon, eigenlijk meer een gestreepte hoofddoek dan een kroon, welke de gehele kroon en de gehele achterkant van het hoofd bedekte. Twee delen van de doek hingen langs de oren aan de voorkant over de schouders. Het standbeeld van Netjeri-chet (Djoser) toont als eerste een koning welke de Nemes kroon draagt. In die tijd was de Nemes kroon naast de Khat de meest gedragen hoofdbedekking. De Uraeuscobra werd vaak met deze kroon gecombineerd.
Het standbeeld van Ramses II bij Abu Simbel toont de Nemes kroon in combinatie met de Dubbele kroon van het verenigde Egypte. Het dodenmasker van Tutankhamun is misschien wel het meest bekende voorbeeld van de Nemes kroon.


De Blauwe kroon.

 

Blauwe kroon - Khepresh

 

De Blauwe kroon (Khepresh) wordt ook wel de Blauwe Oorlogskroon genoemd, dit omdat veel van de koningen van het Nieuwe Rijk in voorstelling van veldslagen worden afgebeeld met dit hoofddeksel.  Hiertegenover staat dat de Khepresh ook een ceremonieel doel had en om deze reden weigeren vele historici naar de Khepresh te refereren als zijnde de Blauwe Oorlogskroon.
Stof of blauw geverfd leer zijn waarschijnlijk de materialen welke voor de vervaardiging van deze kroon werden gebruikt en vele kleine gele zonneschijfjes  bedekten het oppervlak. Ook de Blauwe kroon werd veel gebruikt in combinatie met de Uraeuscobra.
Amenhotep III,  koning van de Tweede Tussenperiode, is de eerste om te worden afgebeeld terwijl hij de Blauwe kroon draagt. Gedurende de 18e en 19e dynastie is de Blauwe kroon voor een aantal koningen de meest gedragen kroon.

De Atef-kroon.

 

Atef-kroon

 

 

De Atef-kroon is eigenlijk niks meer dan een Hedjet gecombineerd met struisvogel-veren en werd gedragen tijdens een aantal religieuze rituelen. Reeds gedurende de 5e dynastie, gedurende de regeringsperiode van Sahoere, is er sprake van het gebruik van deze kroon.
Er worden verschillende betekenissen verbonden aan het woord “Atef”.  “Zijn Macht” en “Zijn Verschrikking” zijn hier voorbeelden van, echter de werkelijke betekenis blijft onzeker.
De Atef-kroon wordt geassocieerd met de goden Osiris (die de kroon draagt als zijnde symbool voor zijn heerschappij over de onderwereld) en Heryshef (de Ram-god en heerser over de rivieroevers), maar de kroon kan ook worden gedragen door Horus en Ra in één van hun vele verschijningsvormen.
Onder de heerschappij van Akhenaten (Amenhotep IV) verscheen de drievoudige Atef welke gedurende de Amarna periode de Atef-kroon verving.

Advertenties